Akciğer Kanserinde Işık Olmak, Ses Olmak, Umut Olmak Projesi (2018)

“Akciğer Kanserinde Işık Olmak, Ses Olmak, Umut Olmak” Projesi, Kanserle Dans Derneği’nin Bristol-Myers Squibb’firmasının koşulsuz desteği ile akciğer kanserinin nedenleri, erken tanı, tedavi yöntemleri, immunoterapi, psikoterapi ve palyatif  bakım konularında Ankara, İstanbul, İzmir ve sosyal medyada yürüttüğü farkındalık çalışmasıdır.

Proje kapsamında basılan broşürler, afişler ve görsel malzemeler; şehirlerin, okulların en ulaşılabilir yerlerinde sergilenmiş ve oralara dağıtılmıştır.  Akciğer kanserinin nedenleri, erken tanı ve tedavi yöntemleri, beslenme, immunoterapi, psiko-onkoloji ve palyatif bakım konularında, gönüllü hekimlerimiz ve uzmanlarımızla 6 adet webinar düzenlenmiş ve webinarlar YouTube kanalına yüklenmiştir. Webinarlarda sağırlar  için işaret dili kullanılmıştır. “Akciğer kanserinde doğru bilinen yanlışlar” broşürü, görme engelliler için Braille Alfabesi ile basılmıştır. Ayrıca sigaranın sağlığa zararları, immunoterapi konularında 3 adet spot film ile halkın akciğer kanseri konusundaki farkındalığı arttırılmaya çalışılmıştır.

Yerel yönetimlerle işbirliği hâlinde yürütülen projenin her bir adımında gerek derneğimizin sosyal medya kanallarında paylaşılarak gerek ise  insanlara doğrudan ulaşılarak  yaklaşık 28.500  kişiye erişilmiş, tüm Türkiye’de ve yurtdışında etki yaratılmıştır.

Proje kapsamında hazırlanan video filmler:

Akciğer kanserinin birincil nedeni sigara içmektir. Bu nedenle 2 spot film sigara içmenin etkileri ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Filmlerden biri sigaranın zararları (1) diğeri, sigaranın yaşlanmaya etkisidir (2). Her ikisi de işaret dili tercümesiyle yayımlanmıştır.

diğeri, sigaranın yaşlanmaya etkisidir.

Ayrıca Dr. Deniz Yüce tarafından anlatılan Akciğer kanserinin nedenleri videosu ve Prof.Dr. İsmail Çelik tarafından immunoterapi videoları da proje kapsamında oluşturulmuştur.

Bunların dışında, Ankara’da yapılan röportajda akciğer kanserinin nedenleri, belirtileri ile ilgili sorular sorulmuş ve  halkın verdiği cevaplara karşılık uzman doktor tarafından gerçek cevapların alındığı bir video film çekilmiştir.