ELİMiZ ELiMİZDE PROJESİ

Projenin Amacı:  Kanser Tanısı almış ve kemoterapileri başlayan hastaların kemoterapi tedavisi esnasında kemoterapi alırken hastanede yanında bulunup psikososyal destek almalarını sağlamak
Projenin Yöneticileri : Kanserle Dans Derneği İzmir yönetim kadrosu
Projenin Uygulama Alanı: Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Ünitesi
Proje de Çalışacak Olan Kişiler :Kanser tedavisi görmüş gönüllü grubu ve psikoloji öğrencileri
Projenin Başlangıç Tarihi : 10.05.2016
Proje Kapsamımda Yapılan Çalışmalar : Proje kapsamında tedavi olan yaklaşık 100 kanser hastasının tedavi sırasında yanında olarak hem tedavsi sırasında ihtiyacı olan hem hastane içindeki ihtiyaçları ;yaşlı ve yanında yakını olmayan hastaların yanında olarak hastane içindeki hastasırası alması, kan sırası beklemesi gibi kemoterapi almadan önceki önhazırlıkta yanlarında olundu hemde kemoteraoi sırasında psikososyal destek verildi.

Projenin diğer hedeflerinden bir diğeri de kemoterapi öncesi hastaların yaşam kalitelerini ve kaygı düzeylerini ölçmek .daha sonra psikososyal destek verildikten sonra ki yaşam kalitelerine ve kaygı duzeylerini incelemekti.

Bu kapsamda ; Beck Depresyon Ölçeği ,TOAD Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır.

Projede Gelinen Durum: Hastane Yönetimin sürekli değişmesi ve her yönetimin projeye bakış açısının aynı olmaması yüzünden projemize bir süre ara verilmiştir.