YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİMİZ

Kanserle Dans Derneği, ESGO’nun altında kurulmuş bir oluşum olan Avrupa Jinekolojik Kanser Hasta Hakları Savunma ağı olan “The European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGe)’in üyesidir ve kurucularımızdan Esra Ürkmez, Yönetim Kurulu Üyesidir.

ENGAGe, tüm jinekolojik kanserleri (özellikle yumurtalık, endometriyal, servikal, vulvar ve nadir kanserler) temsil eder. Bu işbirliği ağı sayesinde öğrendiklerimizle ülkemizdeki jinekolojik kanserlerin önlenmesi ve en iyi tedaviye erişimin sağlanmasını hedeflemekteyiz. Farkındalık, hasta hakları savunuculuğu ve eğitim yoluyla; jinekolojik kanser bakımı, araştırması ve önlenmesinde hasta merkezli bir yaklaşımı güçlendirmek adına birlikte projeler geliştirmekteyiz.

Kanserle Dans Derneği, sindirim sistemi kanserlerini (kolorektal, mide, pankreas ve nadir kanserler) temsil eden, büyük bir ulusal üyeler grubuna sahip, Avrupa şemsiye organizasyonu olan “Digestive Cancers Europe (DICE)”nin Yönetim Kurulu Üyesidir. Sindirim kanserlerinde, erken teşhis ve ölüm oranlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı, hayatta kalmayı ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayarak birlikte hedefler oluşturmaktayız.

Kanserle Dans Derneği, Orta Avrupa İşbirliği Onkoloji Grubu (CECOG) bünyesinde yer alarak kanser hastalarının tedavisinde tıbbi ve bilimsel araştırmaların izlenmesi ve duyurulması konularında birlikte çalışmaktadır.

RUSSİAN ASSOCİATİON OF ONCOLOGİCAL PATİENTS “ZDRAVSTVUY! https://www.russcpa.ru

Kanserle Dans Derneği olarak 2019 ve 2020 yılında “ZDRAVSTVUY! Rusya Onkoloji Hastaları Derneği’nin davetlisi olarak kongrelerine katılım sağlanmaktadır. Bu yıl pandemiden dolayı online yapılan “COVID-19 ve Küresel Pandemi Sırasında Kanser Tedavisi Almanın Zorlukları” konulu Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısında  Derneğimizi; Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk ile Dr. Figen AR temsil etmiştir. Online gerçekleşen toplantıda Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk: Tüm dünyada ve Türkiye’de pandemiden dolayı; Sosyal izolasyonun etkileri, Hastane ve sağlık çalışanlarının yoğunluğu, Sağlık çalışanlarında tükenmişlik, Kanser taramalarının durması, Kanser tedavisinde gecikme ve sorunlar, Hastaların hastaneye erişimindeki zorlukları, Psikolojik destek ihtiyacındaki artış, Araştırma prosedürlerinin değişimi ve güçlüğü;

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlardan bahsederek Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve personel ihtiyacına göre güncellediği covid rehberi olduğunu, Pozitif kelimesinin ironik olarak olumsuz algılandığı bu süreçte, tüm sorunların yanında covid pandemisi ile birlikte bazı olumlu davranışların da geliştiğini belirtmiştir. Örneğin, maske kullanan ve enfeksiyondan korunmaya çalışan kanser hastalarının hislerinin toplum genelinde fark edildiğini, insanların aileleriyle daha çok zaman geçirme şansı bulduğunu, yalnız ve hasta kişilerin yardım ihtiyacını gözetenlerin arttığını, toplumsal sosyal destek ağının oluşmaya başladığını, sosyal medya konusunda hasta yakını ve yaşlılara yönelik eğitimler planlandığı ve bunun teknoloji kullanımını destekleyici etkisi ve belki de teletıp uygulamalarına hızlı geçiş adına önemli bir adım olduğu konusunda vurgulamalar yapmıştır. Pandemi döneminin bu olumlu etkilerinin yanında, en üzücü yanının da iptal edilen cenaze törenleriyle kaybedilen sevdikleriyle veda şansı bulamayan kişiler tarafından yaşandığını belirtmiştir.

Gönüllü Olmak İster misiniz?

Gönüllü olmak için internet sayfamızda yer alan gönüllü formunu doldurup bize yollamanız yeterlidir. Başvurusu kabul edilen tüm gönüllü adayları, gönüllü koordinatörümüz tarafından organize edilen Tanıtım Toplantısı’na davet edilir. Tanıtım toplantısına katılım, gönüllülük sürecinin ilk adımıdır.